Oddziaływanie na środowisko

Produkcja energii odnawialnej odbywa się w symbiozie ze środowiskiem naturalnym. Czujemy się odpowiedzialni za przyrodę, szczególnie w miejscach naszych inwestycji. Dlatego dbamy o prowadzenie rzetelnych badań przyrodniczych.

Monitorujemy potencjalne oddziaływanie farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze. W trakcie badania ornitolodzy analizują teren inwestycji i obszary przyległe, a na nich m.in. tory lotów ptaków, lokalizacje gniazd, wszystko w kontekście czterech pór roku. Jeśli przynajmniej roczna obserwacja realizowana przez naukowców nie wykazuje przeciwwskazań, dopiero wówczas staramy się o pozwolenie na budowę.

Po wykonaniu inwestycji nadal prowadzimy badania i weryfikujemy wcześniejsze obserwacje. Zwykle cykl badań trwa do 6 lat od powstania farmy.

Podobną procedurę badań prowadzimy w kontekście dźwięków, które generują turbiny wiatrowe.

W przypadku farm fotowoltaicznych również analizujemy warunki środowiskowe. Z naszego i branżowego doświadczenia wynika, że farmy PV wzmacniają bioróżnorodność i są bezpiecznym schronieniem np. dla płazów, owadów.

 

Wybrane raporty środowiskowe i społeczne:

 

NTS_Linowo WF
POLISH | ENGLISH

NTS_Parzeczew WF
POLISH | ENGLISH

NTS_PV
POLISH | ENGLISH

NTS_Rzepin WF
POLISH | ENGLISH

NTS_Udanin WF
POLISH| ENGLISH

NTS_Wrzesnia WF
POLISH | ENGLISH