Wodór

Wodór

Pracujemy nad dużym projektem wodorowym, który uruchomimy w 2023 roku. W ramach tej inwestycji będziemy produkować, przechowywać, transportować i wprowadzać na rynek zielony wodór.

Dążymy do:

  • produkcji zielonego wodoru w regionach
  • masowej i przemysłowej produkcji wodoru
  • uzyskania konkurencyjności na rynku wodoru
  • opracowania usług dostosowanych do potrzeb przemysłu (ciężarówek, łodzi, pociągów)

 

NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY

Wraz z AREC (Regional Energy and Climate Agency) prowadzimy prace nad projektem Premier Element. To pierwsze przedsięwzięcie skoncentrowane na produkcji zielonego wodoru o dużej wydajności (od 1 do 15 t/d). Tym samym dążymy do przemysłowej produkcji H2, co przełoży się na optymalizację kosztów wytwarzania i osiągnięcie konkurencyjności gospodarczej. Stawiamy przed sobą ambitny cel, by do 2050 roku osiągnąć 20% udziału rynku w Oksytanii.

 

CEL QAIR

Uprzemysłowienie procesów oraz udział w masowym i rentownym wdrożeniu wodoru jako nośnika energii.